Företags-MIX       

 

   Ekonomisk förening i Eslöv

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualitet

Entreprenörskap

Mångfald

uu

ghghgh

 

 

 

 

   

 

 

                              

 

 Startsida

 

Nyheter/info

 

Jobbcoaching, etableringslots och andra tjänster

 

Mentorskap

 

Bli Medlem

 

Bilder

 

Styrelsen

 

Kontakt

 

Medlemsföretagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Företags-Mix är ett arbetsintegrerande socialt

företag som hjälper människor till studier, arbete eller eget  företagande.

 

MIX är organiserad som  idéburen ekonomisk förening driven helt ideellt av dess medlemmar.  

 

Ändamålet är att främja medlemmars och inskrivnas intressen och bidra till deras väg till arbete, egenförsörjning och medverkan i samhället.

 

Via MIX kan man också få stöd till egenföretagande.

 

Företags-MIX strävar efter att skapa en socialt och ekologisk hållbar verksamhet  med mångfald och integration i fokus. Vi har ett familje- och barnperspektiv.

 

MIX lokaler används internt och hyrs ut bl. a. till möten av olika slag.

 

MIX erbjuder arbetsträning, alfabetisering, coachning och etableringslotsverksamhet, det senaste helt nytt i maj 2013.

 

 

Webbansvarig:

 Webbansvarig:   Orhan  Cerkezi             Hemsidan uppdaterades senast: 2014-10-09